CS

Swiss Forfait

Financování zahraničního a tuzemského obchodu a forfaiting v celosvětovém měřítku.

Naše služby

Poskytujeme rychlé a na míru šité služby exportérům a importérům po celém světě.

Každou transakci řešíme individuálně a za zvláštních podmínek. Poradíme klientům ohledně nejvhodnějších platebních podmínek v různých zemích a bereme přitom v úvahu právní aspekty transakce.

Instrumenty, které financujeme, obvykle odkupujeme a diskontujeme bez postihu na prodávajícího, tzn. že neseme plné politické, kreditní riziko a riziko transferu s ohledem na nezaplacení při splatnosti.

Vedle odkupu a diskontování nabízíme i potvrzení na tiché bázi politického, kreditního a transferového rizika, tzn. garantujeme exportérům zaplacení příslušného instrumentu při splatnosti. Tento nástroj se používá např. u dokumentárních akreditivů se splatností na viděnou (at sight), tzn. po dodávce zboží.

 

Nově rozšiřujeme naše služby o financování pro malé a střední podniky v oblasti výroby i služeb.

Jednotlivé nástroje:

 • Dokumentární akreditiv s odloženou splatností
  Zde jsme schopni odkoupit a diskontovat pohledávku pod dokumentárním akreditivem v okamžiku, kdy proběhla dodávka zboží a požadované dokumenty předložené v rámci dokumentárního akreditivu byly akceptovány platebním domicilem – obvykle otevírající bankou (bankou importéra).
 • Vlastní a cizí směnky
  Tyto instrumenty musí být vždy platebními instrumenty a nikoliv zajišťovacími. K odkupu je nutno předložit dokumentaci prokazující dodávku zboží (tzn. kupní smlouvu, faktury a transportní dokumenty).
 • Účetní pohledávky
  Zde je absolutně klíčové nezpochybnitelné prokázání existence pohledávky. Mezi dokumenty, které požadujeme, patří vzetí na vědomí pohledávky dlužníkem. Rovněž potřebujeme předložit dokumentaci prokazující dodávku zboží (tzn. kupní smlouvu, faktury a transportní dokumenty).
 • Úvěrové smlouvy
  Tento nástroj se používá zejména v zemích, kde použití vlastních nebo cizích směnek není ze zákona možné nebo je administrativně velmi náročné. Zde také potřebujeme předložit dokumentaci prokazující dodávku zboží (tzn. kupní smlouvu, faktury a transportní dokumenty)
 • Bankovní záruky
  Abychom mohli diskontovat bankovní záruku, musí se jednat o neodvolatelný, bezpodmínečný a volně převoditelný instrument. Bankovní záruka může být vystavena např. v souvislosti s účetními pohledávkami, vlastními nebo cizími směnkami.

Postup odkupu a diskontování je následující:

 1. Prodávající (exportér) nám poskytne základní údaje o transakci a kopie dokumentů (např.: kopii dokumentárního akreditivu a dokumentů v jeho rámci prezentovaných)
 2. Po kontrole informací nám dodaných vystaví naše společnost indikativní nabídku s indikací podmínek, za kterých pohledávka bude odkoupena a diskontována.
 3. Po akceptaci indikativní nabídky vystavíme závaznou nabídku nebo přímo Forfaitingovou smlouvu v závislosti na obchodním případu.
 4. Prodávající nám poskytne požadované dokumenty podle Forfaitingové smlouvy.
 5. Jakmile jsou dokumenty úplné a zkontrolované, provedeme kalkulaci diskontu a zaplatíme čistou částku podle platební instrukce prodávajícího.