CS

Swiss Forfait

Financování zahraničního a tuzemského obchodu a forfaiting v celosvětovém měřítku.

Faktoring 

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb, kdy dodavatel poskytuje odběrateli odloženou platbu.

Základním instrumentem je zde faktura.

Rozlišuje se obvykle regresní faktoring a bezregresní faktoring.

Podstatou faktoringových služeb, které poskytujeme, je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla s postihem vůči původnímu dodavateli/věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. 
My nabízíme naše služby odkupu pohledávek malým, středním i velkým korporátním společnostem s ročním obratem obvykle od 30 milionů Kč, které pravidelně dodávají zboží nebo služby svým zahraničním nebo tuzemským odběratelům a poskytují jim prodlouženou splatnost 30 až 90 dní.

Velmi oblíbený je faktoring služeb např. z dopravy apod.

Struktura transakce - Faktoring